Pūķis apvainots.

12. Mācītājs Dēbners Jaun-Kalsnavā no Caunes. Drachen-Mythus, 39, 61. LP, VI, 82, 64.

Jaun-Kalsnavas Tutenu Zariņam pūķis esot bijis vecā tukšā bišu stropā. Saimnieki, kad alu izbrūvējuši, vai lopu kāvuši, vai kādu godu taisījuši, tad nesuši papriekšu pūķam un viņam no tā nolikuši. Bet kad dēls bijis apprecējies, tad vedekla negribējusi ticēt tādiem okšķiem. Viņai bērniņš piedzimis un viņa tai reizē pūķam neko nenesusi. Tad bērniņš palicis bez vienas puses. Nu viņi to bišu stropu ņēmuši iznesuši laukā uz tīrumu un to sadedzinājuši. Tad melns kaķis no tā izskrējis uz Vesetas upi projām un ap tiem pelniem trīs dienas vilks esot gājis un rūcis.