Pūķis apvainots.

16. Lodenhof Vidz. Apsē. Drachen-Mythus, 15, 14. LP, Vl, 70, 18.

Viens saimnieks aizbraucis uz Rīgu pūķi pirkt. Iegājis pie pūķu kunga, lai pārdod pūķus. Pūķu kungs atbildējis, par ko ne, un prasījis, cik šam vajagot. Saimnieks atbildējis: «Trīs gabalu.» Kungs arī iedevis zemniekam trīs pūķus. Saimniekam iegriezis kreisās rokas mazajā pirkstiņā un ar tām asinim pierakstījis savā grāmatā, viņš iedevis tos pūķus mazā kastītē. Bet piesacījis saimniekam, kad mājā tiekot, tad lai sakot uz sievas: «Velns tavā sirdī, velns manā sirdī.» Braucot uz māju saimnieks gribējis paskatīties, paņēmis kastīti, tur bijušas trīs melnas pagalītes. Mājā aizbraucis un istabā iegājis, teicis uz sievas: «Velns tavā dirsā, velns manā dirsā!» Pūķi to izdzirdējuši, aizskrējuši uz Rīgu atpakaļ.