Pūķis apvainots.

26. O Ancelāne Secē. Latvju kultūras kr.

Seces pagastā, Lībrišu mājās, reiz iebraucis žīds ar podiem un lūdzis naktsmājas. No sākuma gan negribējuši žīdu pieturēt, vēlāk sacījuši, lai jau ar iebraucot pajumtē un tur lai arī guļot par nakti. Zirgu izjūgdams, žīds pamanījis, ka no rijas, kā sarkana zvaigznīte, izlaižas putniņš. Uz istabu iedams viņš saticis saimnieku un sacījis: «Libese tāv', Libese tāv', tave paspārne pilne naskeiste gore.» Par tādiem vārdiem saimnieks noskaities un licis pūķim visus žīda podus pārvērst !par cūkām. Pēc laiciņa žīds iet zirgu baŗot un ierauga ratus pilnus ar cūkām. Ņēmis nu koku rokā un sācis no ratiem ārā grūst. Tikko kā visas izgrūdis, cūkas palikušas par sasistiem podiem. Žīds nu redzējis, kādu skādi pats sev padarījis.