Pūķis apvainots.

27. Grāvendāliešos. Drachen-Mythus, 18, 23. LP, Vl,72,27.

Reiz siena laikā pļāvēji apgulušies dienvidū, kamēr izārdītais siens kalst. Te uz reiz parādījies gaisā kas pelēks un pulka siena sagrābis skrējis projām. Viena meita to redzēdama pazinusi par siena ;pūķi un sākusi šā tā lamāt. Siens tūlīt nokritis zemē un gaisā nebijis vairs nekas redzams. - Otrā dienā, kad strādnieki gulējuši, tai pašai meitai viens piegājis un roku stipri kratīdams tik vien saucis: «Vai vēl mani lamāsi, vai vēl mani lamāsi?» Meita pamodusies, pārmetusi krustu un tūliņ bijis miers.