Pūķis apvainots.

28. Jansonu Jānis Liel-Platonē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 754, 6.

Nabags saimnieks prasījis Rīgas namniekam, lai pārdodot viņam pūķi. Namnieks prasījis par pūķi dālderi. Iedevis. Tad namnieks parādījis tādu melnu vamboli, kas ar durvim rāpusies, teikdams: «Ņem to, bāz azotē, ved mājā - tas būs tavs pūķis; tikai godā viņu labi, tad kļūsi drīz bagāts.» Bet saimnieks saskaities uz namnieku, ka tādu sūdu par pūķi dodot. Beidzot taču paņēmis gan un braucis uz mājām. Pārbraucis - sieva prasījusi: «Nu, vīriņ, ko tad tev tie Rīgas kungi iedeva?» Vīrs ateicis itin sašutis: «Ko tad iedeva? Tādu sūda vamboli iedeva!» Bet pūķis par to, ka nosaucis viņu par sūdu, atriebies saimniekam: pienesis vienīgi sūdus, tā ka kūtis un laidars bijis pastāvīgi pilns.