Pūķis apvainots.

32. Mācītājs Dēbners Jaun-Kalsnavā no Caunes. Drachen-Mythus, 40, 62 LP, VI, 82, 65.

Jaun-Kalsnavas Vabulānu Miežam pūķis esot bijis mazs melns sunītis. Reizi tur bēres esot bijušas un saimnieki jau pieteikuši viesiem, lai nedarot troksni un netraucējot sunīti. Bet kad kapinieki no kapsētas pārnākuši, tad viņi iebraukuši ar lielu kliegšanu mājā. Pūķis no viņiem iztrūcies, aizbēdzis mežā. Nu visi gājuši pūķi lūgt, lai nākot atpakaļ, un viņu atveduši uz māju. Pēcāk atkal sākuši dzert un kliegt, tā ka pūķis atkal aizbēdzis un vairs viņu nevarējuši dabūt. Tai pašā naktī visi lopi kūtī esot nobeigušies.