Pūķis apvainots.

33. Grāvendāliešos. Drachen-Mythus, 27, 36. LP, Vl, 75,39.

Vienam uz Rīgu braucot zirgs ļoti apkusis un Rīgā iegājis viņš par to žēlojies. Tur viņam devuši padomu, lai pirkot pūķi. Un viņš nopircis. Saņēmis tādu apaļu satītu kamolu- Un viņam piekodinājuši, lai uz to neskatoties un netaisot vaļā, kamēr būšot mājās pārnācis. Viņš izbrauc no Rīgas; zirgs skrien, ka nevar noturēt. Bet viņš nevar nociesties redzēt, kas tai kamolā, un taisa vaļā. Attaisījis, paskatās, atrod iekšā tik dzeņaugša galiņu (cilpu). Brīnās, kas tas nieks esot, un nosviež zemē. Bet nu zirgs vairs neiet nemaz. Skrien gan atpakaļ, to atkal paņemt. Bet nebijis vairs tur, jau bijis projām.