Pūķis apvainots.

34. Mācītājs Dēbners Jaun-Kalsnavā no Caunes. Drachen-Mythus, 38, 60. LP, Vl, 81, 63.

Bērzaunes pagastā Baidiņu mājā meitas uzcēlušās tumsā labības malt. Gaismai austot pa lodziņu ieskrējis mazs putniņš un pie labības sieka ar spārniem purinājies. Malējas mazo putniņu saķērušas nes rādīt saimniekam. Bet saimnieks jau bijis dzirdējis, ka nāburgam esot pūķis, paņēmis mazo putniņu un apsvilinājis spārniņus un astīti, tad iznesis laukā, putniņu palaidis un sacījis, lai nu parādot, kur esot viņa saimnieks. Putniņš aizskrējis uz Dzērvēm un nodedzinājis tā saimnieka ēkas. Bet pats putniņš tikmēr tupējis olnīcā uz bērziņa.

Piezīme. Skolotājs Vilis Ozoliņš no Mades Ozoliņas Vestienā raksta, ka vienā mājā putniņš uzlaidies uz sāls. Saimniece to žigli saķērusi, apsvilinājusi spārnus un palaidusi vaļā. Tas kā migla aizstiepies atpakaļ uz savu māju. Bet saimnieces (svilinātājas) māja sākusi tūliņ degt. L. P.