Pūķis apvainots.

35. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos.

A. tēva pūķi reiz saticis sēbru saimnieks savā piedarbā. Viņš gājis ar laterni, piedarbā redz susātevi, ēnu, sienmalā, ņem to sist, ēna skrien pie sienas augšup, lejup, bet viņš to tik sukā. A. tēvs nu otrā rītā palicis slims.