Pūķis apvainots.

36. Kārlis Birznieks Zemītniekos. Drachen-Mythus, 53, 90. LP, Vl, 88, 75.

Saimnieks riju izkūlis un aizsūtījis vīrus projām, bet aizmirsis metienam krustu uzvilkt. Pats palicis krāsni kurt un kurdams dzirdējis skaitām: «Te man viens pūrs!» Pēc brīža: «Te man divi pūri!» Saimnieks skrējis skatīties. Metienā bijis ērmots putns. Ar knābi tas ņēmis graudu un metis pakaļā, teikdams: «Te man trīs pūri!» Cik graudu metis, tik pūru. Saimnieks tam uzkrita ar slotas kātu un kāvis, kamēr izbirusi liela čupa graudu un putns aizmucis.

Piezīme. Agrāk Rīgā esot pārdoti pūķi, groziņā ievīstītus izdevuši. Pircējam bijis brīv tikai mājā groziņu vaļā taisīt. Reiz viens atvēris jau ceļā groziņu un atradis tajā mazu pagalīti. Pacēlis pagalīti mazliet un tūliņ ogles nobirušas zemē, zālē. Ja lops tādu zāli ieēdot, kur šādas ogles nobirušas. tad tas tūliņ nobeidzoties Jānis Bitaks Litenā, Vidz. LP, VII. I, 753, 3.