Pūķis apvainots.

37. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 10, 8. LP, Vl, 68, 12.

Vienam vīram bijis naudas pūķis. Tas tik bagāts palicis, ka pūriem naudu mērījis. Šim vīram bijusi viena vienīgā meita, kam viņš, kad tika izprecēta, pārlieku bagātu pūru līdz devis, zeltu, sudrabu un zīda kleites. Kad šī kādu laiku jau bija laulībā nodzīvojusi, tad viena čigāniete pie viņas nākusi un sacījusi, lai iet uz krusta ceļa, lai atnes savas laulības drēbes un zelta dukātus un lai visu to šai atdod, tad šī viņai visu labu izvēlēs. Viņa darījusi pēc čigānietes vārdiem, tai visu aiznesusi un atdevusi; bet tad viss tur izputējis un viņa briesmīgi izbijusies un palikusi kā dulla.