Pūķis apvainots.

38. R. Bērziņš Smārdeniekos. LP, V, 123, 43, 8.

Klaušu laikos strādnieks Jānis Kalniņš aizbraucis no Lauku - Puzuļu mājām Irlavas muižā rijas krāsni kurināt. Kurinādams viņš atspiedies pie kuldas un lūkojies oglēs. Te atvērušās durvis un rijā ienācis melns vīrs ar lielu sauju degošu skalu. Melnais pagājis apakš sera un raudzījis miežus; bet pēc brīža devies prom, sacīdams: «Šogad mieži nav sausi!» Piedarbā melnais piepēži nozudis kā ūdenī ar visu uguni. Tā palicis. Te otrā gadā, līdz ko ieveduši miežu stirpu, rijas nodegušas, lai gan rijas krāsns savu nedēļu vairāk nebijusi kurināta.