Pūķi ēdina ar mēsliem.

2. Mācītājs Dēbners Jaun-Kalsnayā no Caunes. Drachen-Mythus, 38, 59. LP, Vl, 81, 62.

Viens saimnieks turēja divi pūķus: vienu naudas pūķi, otru labības pūķi. Saimniece abus pūķus ar driķu biezputru esot barojusi uz rijas ārdiem. Divi puiši noskatījušies, kur saimniece noliek pūķiem putru. Abi aiziet uz riju, izēd putru un pieliek trauku pilnu ar sūdiem. Pūķi, vakarā ēzdami, strīdējušies. Viens saka, ka esot driķu biezputra, otrs atkal, ka esot sūdi. Atraduši, ka saimniece šos nerrojusi, bez strāpes nevarot palikt, un nosprieduši riju dedzināt un paši viens paslēpties vecā ratu rumbā un otrs pirtī izperu slotā.

Puiši noklausījušies, ka pūķi vēl gribot paslēpties, kad rija sākusi degt, sametuši visas vecas ratu rumbas un izperu slotas ugunī un tā puiši esot pūķus sadedzinājuši.