Pūķi ēdina ar mēsliem.

5. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Saimniekam Lijuši divi pūķi. Pūķus saimnieks glabājis uz staļļa augšas. Pie bendelēm bijis piesiets dēlis un tur saimniece ik dienas nesusi pūķiem griķu biezputru ar ceptu speķi.

Saimniekam bijis arī puisis, kam saimniece devusi pagalam slikti ēst. Šķidra putra vien tam bijusi jāēd, pat siļķes astīti nedevusi klāt. Puisis strēbis putru rītos, strēbis pusdienā un vakarā un beidzot šķidrā putra tam jau sākusi naktīs sapinī rādīties.

Kādā svētdienā puisis gulējis dienvidu uz staļļa augšas. Saimniece nezinājusi, ka puisis guļ staļļa augšā. Viņa nesusi pūķiem pusdienas, griķu biezputru, un bļodiņu nolikusi zināmā vietā. Puisis visu redzējis. Saimniece atkal aizgājusi. Pūķu nebijis mājā, tie bijuši laikam kur aizskrējuši. Puisis labu laiku noskatījies, bet pūķi vēl neatgriezušies. Puisis noņēmis no dēļa bļodiņu ar biezputru un cepto sveķi un izēdis. Tad bļodiņu pieķēzījis un nolicis agrākā vietā.

Puisis krietni paēdis, licies sienā un gulējis kā nosists. Kad pamodies, bijusi jau nakts un pūķi arī bijuši atskrējuši. Tie pašlaik ēduši. Viens pūķis teicis:

«Jurīti, atkal putra!»

«Ne, Macīti,» atbildējis otrs pūķis, «nav putra, bet sūdi.»

Beidzot abi pūķi nosprieduši, ka sūdi vien ir, nosvieduši karotes.

Pūķi nolēmuši saimniekam atriebties, ka tas viņus baŗo ar sūdiem, lai gan tie esot saimniekam tik daudz laba darījuši: piestiepuši pilnas klētis un šķūņus. Pūķi nolēmuši saimniekam nodedzināt klēti.

«Kur mēs iesim skatīties, kā klēts deg?» jautājis viens pūķis.

«Iesim uz rijas paspārni un ielīdīsim vecā kokasu rata rumbā. No turienes visu labi redzēsim,» atbildējis otrs pūķis.

Pūķi izskrējuši pa lūku, ka nošvurkstējis vien. Drīz vien sākusi klēts no viena gala degt.

Puisis izskrējis no staļļa, aizskrējis uz ķēķi un paķēris cirvi. Dārza malā nocirtis sērmūksli un iztaisījis divas tapas. Aizskrējis uz rijas sienmāli un aiztapājis ar tapām rumbai abu&127;&127; galus. Rumbu ar pūķiem puisis iemetis degošā klētī.

Tiklīdz uguns nonākusi pie rumbas. kurā bijuši abi pūķi, tā švurkstēdama pacēlusies gaisā. Klēts palikusi tāda pati kā bijusi : vesela un nenodegusi.