Pūķi ēdina ar mēsliem.

7. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Vecos laikos vienam saimniekam bijis pūķis, ko saimnieks glabājis uz klēts augšas. Turpat saimnieks pūķim nesis ēdienu mālu bļodiņā, vairāk ceptu gaļu ar sausiem kartupeļiem.

Mājā dzīvojis arī dienesta puisis. Tas reiz noskatījies, ka saimnieks aiznes pūķim ceptu gaļu un noliek klētsaugšā.

Bijis ap pusdienas laiku. Saimnieks aizgājis dienvidū. Pagalms palicis tukšs. Puisis uzkāpis uz klēts augšas, izēdis pūķam nesto gaļu un bļodiņu piedirsis.

Bet tavu nelaimi! Tiklīdz puisis nokāpis no klēts augšas, iekšās sajutis tādas graizes, ka nokritis zemē un palicis gluži zils un melns kā poda dibens.

Nebūtu gadījusies nāburgos gudra vecene, puisis tā i nonīktu. Bet tā atnākusi un atlaidusi puisi no nelaimes.