Pūķis apturēts.

4. Āronu Matīss Liezerē. Drachen-Mythus, 35, 46.

Bijuši reiz divi nāburgi. Vienam bijis pūķis, tas bijis bagāts, jo pūķis no otra nāburga rijām pienesis šim labību. Pūķis sacījis vienreiz savam saimniekam, ka nu šis nevarot nāburga rijā tikt pie labības, jo tur esot slieksnī nazis iesprausts; par to šis nevar tikt. Lai to nazi izvelkot. Pūķa saimnieks aizgājis un nazi izvilcis. Tad pūķis atkal labību nesis.