Pūķis apturēts.

5. Āronu Matīss Liezerē. Drachen-Mythus, 29, 40. LP, Vl, 77, 43.

Viens saimnieks no Rīgas braucis uz māju. Ceļā viņam nācis pūķis pretī, tīri resns piebriedis. Braucējs izvilcis no ķešas Rīgā pirktu nazi un uzspraudis uz ragavas sliedes un tūliņ pūķis pārplīsis un rudzi, ko bijis paņēmis pilnu vēderu, izbiruši zemē. Rudzus nesis kādam citam saimniekam, kas viņu pieturējis. Par tām dusmām pūķis nodedzinājis saimniekam māju.