Pūķis apturēts.

7. Apsē, Lodenhof (Vidz.). Drachen-Mythus. 15, 15. LP, Vl, 70, 19.

Ceļavīri braukdami uz Rīgu gulējuši Naglas krogā. Viens ceļavīrs izgājis laukā un ieraudzījis pūķi pa gaisu ejam. Ar savu vārdošanu viņš piesējis pūķi pie sētiņas posma un sacījis, lai nu raustoties pie sētiņas līdz rītam. Rītā braukdams projām, uzšāvis kādas reizes ar pātagu un palaidis vaļā, un tad sacījis uz citiem ceļavīriem, gan nu redzēšot, kam tas pūķis piederēšot. Vēl nebijuši necik tālu pabraukuši, kad ieraudzījuši, ka vienam saimniekam rija degusi.