Pūķis apturēts.

8. Grāvendāliešos Drachen-Mythus, 18, 22. LP, VI, 71,26.

Viens saimnieks vakarā laukā izgājis, ieraudzījis ko sarkanu, zilu pa gaisu skrienot, ko tūlīt par pūķi pazinis. Pūķim bijis priekšgals tievs un pakaļgals resns, no kā saimnieks spriedis, ka esot pilns. Viņam jau bijusi kāda zināšana par pūķiem, tādēļ žigli vien nolaidis bikses un pie kājām dunci iedūris zemē. Tiklīdz kā tas bijis padarīts, uz reiz nožvirkstējis vien un pulks rudzu nobiris zemē, tā kā cūkām ticis trīs dienas ko ēst.