Pūķis apturēts.

12. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Vienai vecenei bijuši vārdi, ar kuriem tā apturējusi pūķus, likusi tiem izbērt, ko viņi nes, un tad atkal pūķus atlaidusi. Atlaižamie vārdi bijuši tādi:

"Cip, cip, cip lielie; cip, cip, cip mazie; kubliņš vaļā!"