Pūķis apturēts.

13. Pēteris Krievāns no Krievānu Annas Ilūkstes Dūnaviešos. LP, VII, I, 720, 1.

Rudenī tumšās naktīs var redzēt pūķi pa gaisu skrejam: priekšpuse tam pēc melna kamola, pakaļpuse pēc uguns bumbas. Ar dzīvsudraba lodi viņu var nošaut. Reiz viens mežsargs rudens vakarā gājis zaķus gaidīt pie auzu statiem un ieraudzījis melnu kamolu pa gaisu atskrejam. Tūdaliņ pazinis šo putnu, norāvis no pirksta sudraba gredzenu, ielādējis plintē un šāvis to. Pūķis nokritis zemē, bet palikt nepalicis - ieskrējis mežā, ka uguns vien gar kokiem nošķīdusi. Tai vietā, kur pūķis nokritis, mežsargs atradis divi podi tādu linu, ka ne vienas šķiesniņas nevarējis pārraut.