Pūķis apturēts.

14. Kārlis Mačulāns no J. Poriņa Lašu pag., Zvirbuļu mājās. LP, Vll, I, 720, 2.

Viens saimnieks noredzējis savam kaimiņam pūķi un apņēmies to sev par labu izlietāt. Viņš no veciem naudim bija dzirdējis, ka pūķim nesamo varot atņemt, ja jaunu nazi kāju starpā ieliekot. Labi. Te vienreiz redz šis kaimiņa pūķi skrienam. Tā tūliņ nazis no kabatas ārā - kāju starpā iekšā. Jā, pareizi, pūķis tai pašā brīdī nevar vairs nesamo panest un izbeŗ lielo pulku labības zemē. Sagrābis labību un palicis bagāts.