Pūķis apturēts.

15. Kārlis Mačulāns no J. Poriņa Lašu Zvirbuļos. LP, VlI, I, 721, 4.

Reiz viens kalps redz uguns blāzmu šaujamies uz saimnieka klēti. Ātri viņš tad parādījis pliku dibenu un sadzird naudu noskanam. Apskatās: pūķa vairs nav, bet tai vietā atron lielu čupu naudas. Piekopis atradumu, palicis bagāts un dzīvojis par kungu