Pūķis apturēts.

16. Andrejs Lindē. Zin. Kom. kr. LP, VlI I 721, 5.

Viens vīrs, malku skaldīdams, redzējis, ka no šā rudzu lauka tīri zils pūķis paceļoties. - Pūķis pilnā esot zils, tukšā. sarkans. - Tas tūliņ pūķi piesējis un ātrāki vaļā nelaidis, kamēr visus ieņemtos rudzus izbēris. Kad palaidis vaļā, tad par tādu brīdi otram kaimiņam mājas nodegušas, jo tas bijis tā kaimiņa pūķis.