Pūķis apturēts.

19. J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

Reiz zemnieki uz lauka vākuši labību. Viņi redzējuši, ka pāri viņiem skrej pa gaisu tāds jocīgs putns, kam bijusi pakaļā tāda kā uguns un maiss. Daži strādnieki domājuši, ka tas ir pūķis un saukuši: «Pūķi, tev kule plīst,» un no maisa tad biruši graudi laukā.