Pūķis nosists.

3. Sebežu Pēteris Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VlI, I, 834, 7.

Saimniekam bijuši divi sarkani pūķi, kas visu pienesuši, ko vien vajadzējis. Bet reiz saimnieks iedevis puišam ēdienu, lai pabaŗo pūķus. Puisis izēdis pats ēdienu un pūķiem nolicis tukšu trauku. Par to pūķi sasirdījušies un dedzinājuši māju nost. Tad saimnieks saņēmis pūķus, iespostījis vecā rumbā, kur deviņi gadi sabijuši, pēc tam iznīkuši.

Piezīme. Gluži tāpat stāsta Naudītē Fr. Kleinhofs. Jkr. V. L. P.