Pūķis nosists.

7. Skolotājs Brasliņš Latnales Stružānos. Drachen - Mythus 68, 110. LP, Vl, 93, 86.

Kuods bogāts kungs tureii sovā ziergu klāvā pūku i jim bej cīši daudz šmuku ziergu i vīns pots kolps jim drīkstij iz klāvu īt jos barūt. A siļes ziergim bej kotru dīnu pilnas ar mīžim i auzam. Kolpam bej sacīts, ka jis kū radz, lai nakū nasoka navīnam. Bet jis. nagūdnīks, tok izstuosta sovai plemeniecai, tei otkon sovai muotei i dūd padūmu tuodu, kod vēl mallu pūku radz, lai jū ar sokumu nūdur. Tai jir bej ir nūtika. Kai pūku nūsita, tai pēc ostuņu dīnu pots kungs pošā svacaines dīnā jir nūmiris ir nabašnīks zils i mals kai pūds asu beijis.