Pūķis nosists.

13. Andrejs I.indē. Zin. Kom kr. L,P, VIl, I, 730, 12.

Vienai saimniecei klētī bijis pūķis, tādēļ labprāt tur neviena cilvēka nelaidusi. Reizi saimniecei maizi mīcot miltu pietrūcis. Sūtījusi meitu uz klēti trūkumu atnest, pieteikdama, lai durvu ilgi vaļā neturot. Meita, miltus grābdama, ieskatījusies, ka uz apcirkņa maļas tāds sarkans putniņš tupot. Šī, gribēdama putniņu noķert, sākusi to dzenāt. Tikmēr dzenājusi - izskrējis šis no klēts: Atnākusi ar miltiem, stāstījusi saimniecei par sarkano putniņu, ka dzenājusi, un ka laukā izmucis. Gan nu saimniece skrējusi uz āru, bet bijis jau par vēlu: klēts jau degusi.