Pūķis nosists.

14. Skolniece T. Ķenga Jelgavas apr. Skursteņa muižā.

Vienam saimniekam bijis pūķis. Vienu dienu saimniece iedevusi meitai saujiņu graudu, lai tā tos samal. Meita malūsi, malūsi, bet graudu dzirnavās kā bijis, tā bijis. Milti jau bijuši samalti atliku - likām, bet graudu dzirnavās nepietrūcis. Tad meita ieraudzījusi milnas galā putniņu. Dusmodamās par to, ka tik ilgi tai jāmaļ graudi, un zinādama, ka tas ir saimnieka pūķis, meita nositusi putniņu. Tūlīt arī graudi dzirnavās aptrūkuši. Saimniece atnākdama atradusi pūķi nosistu. No tās reizes saimnieki palikuši nabagāki.