Pūķis nosists.

15. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vienam saimniekam bijis pūķis. Saimnieks arvien cēlis dienesta meitu pēc pusnakts augšā un licis tai labību malt. Aukstā kambarī bijusi liela baļļa un baļļas dibenā tik drusku vien graudi bijuši. Meita malusi, malusi, bet nevarējusi graudus nekad samalt. Uz baļļas malas sēdējis mazs pelēks putniņš. Viņš bieži vien izskrējis un atkal atlaidies.

Reiz meita pelēko putniņu nositusi. Kad putniņš bijis nosists, tad drīz vien graudi no lielās baļļas bijuši samalti. Meita gājusi saimniekam graudus prasīt. Viņš izbrīnējies prasījis meitai, vai tad graudu vair baļļā neesot. Kad saimnieks uzgājies, ka pelēkais putniņš nosists, tad vaimanādams kliedzis:

«Ak tu, maita, kam tu nositi manu graudu vilcējiņu!»