Pūķis nosists.

26. A Vaskis Tukumā.

Agrākos laikos kalpu līgstot, pielīgumu arī, cik kalpam jāsamaļ labības saimniekam. Jāmaļ bijis pa tumsu, uguni nedevumu. Vienam saimniekam nekad netrūcis labības, jo pūķis tam pievilcis. Reiz kalps uzšķīlis uguni un ieraudzījis, ka milla galā tup žagata. Ar mietu žagatai iesitis. Rītā saimniece bijusi slima un labības palicis daudz mazāk.