Pūķis nosists.

33. R. Kaufmanis no A. Pureniņa Lindes pag. J. A. Jansona kr.

Vienās mājās saimniekam bijis varens labības pūķis. Pa vakariem tas nelicis mieru ganu meitenei - lai šī sakot: «Velns manā sirdī!» Bet meitene vienmēr atteikusi: «Velns manā pakaļā!» Par to pūķis viņu kādu nakti nomocījis un tā mirusi. Gadījies, ka tajās mājās ienācis kāds krievu ungurs (ērzeļu rāmītājs). Jau nākot, tas ievērojis, ka ūdens upītē nav skaidrs. To pašu vakaru ungurs sācis mājiniekus iztaujāt. Saimniekam sava pūķa bijis žēl, un tas mēģinājis lietu noklusēt, bet citi mājinieki tomēr izstāstījuši. Ungurs apsolījis māju iztīrīt. No tās nakts ungurs ar pūķi nav vairs redzēti.