Pūķis nosists.

34. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Sborņik», 104, 71, 7. LP, Vl, 101, 26.

Reiz bija saimnieks un tam bija puisis par strādnieku. Bet saimnieks savu kalpotāju dikti vāji ēdinājis; kas tikai labāks bijis, nesis zirgu stallī pūķim. Puisis, to manīdams, dikti dusmojies. Reiz viņš ieiet zirgu stallī - redz: pūķis guļ zirga mugurā. Tā viņš lēnām piezogas pūķim klāt un nosit to. Bet drīzi pēc tam saimniekam visi zirgi apsprāga.