Pūķis nosists.

35. J. Eniķis Jaun-Laicenē. LP, Vl, 111, 15.

Vienam saimniekam arvien zudusi labība no klēts, bet kā tas noticis, to tik ātri nevarējis ievērot. Laik' no laika tad gan manījis, ka uz jumta arvien kāds sarkanums uzmetas un klētī pazūd. Reiz tak izdevies ievērot, kas īsteni sarkanums tāds. Tikko sarkanums klētī nozudis, tas iegājis lēnītiņām klētī un redz ka sarkans gailis viņa apcirknī graudus pilnām mutēm knābj. Saimnieks nomanījis, ka tas sābra pūķis, un to nositis. Bet tikko to, padarījis, tad klēts aizdegusies un pilnīgi nodegusi.