Pūķis nosists.

36. Āronu Matīss Liezerē. Drachen-Mythus, 32 42. LP, Vl, 78, 45.

Reiz viens puika mācījies pie kalēja par mācekli. Viņš ne- izdarījis, ko kalējs teicis. Tad kalējs sacījis uz puiku: "Kad tevi pūķis parautu!" Kad puika izgājis ārā, tad pūķis arī nokritis no gaisa un ķēris pēc puikas. Bet šis iegājis rijā un pūķim sviedis ar akmeņiem. Pūķis nomiris. Tad pie viņa salasījušies visādi zvēri uz apbērošanu.