Pūķis nosists.

37. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

Viens saimnieks uz staļļa augšas barojis pūķi. Pūķis bijis kā zirga nags. Kalps reiz to atradis un iesviedis dīķī. Saimnieks drīz pēc tam izputējis.