Pūķis nosists.

39. A. Doks Dzelzavā. Drachen-Mythus, 26, 35. LP, VI, 75, 37.

Viens puika bijis līdumu cirtis un uguni sakūris. Tur iet viena meitiņa gaŗām un nes vācelīti. Tas puika grib redzēt, kas tai vācelītē iekšā. Šī negrib rādīt un viņš ņem to vācelīti ar varu. Paskatās, kas tur ir, un redz, ka tur trīs čūskas iekšā. Tad izņēmis un iesviedis tās čūskas ugunī. Bet nu notikusi liela nelaime, jo tā puikas tēva mājas nodegušas.

Piezīme. Pēc cita varianta, kā tas pats Doku Atis raksta (Drachen-Mythus 26, 35, LP, Vl, 75. 37; no uguns, kur degusi meitenes vācele ar pūķi, «sarkanas drīksnai vien nostaipījušās». P. Š.