Pūķis nosists.

40. Jānis Rūtentāls Džūkstē. LP, VI, 58, 5, 12.

Rūteņu Kalējos senākos laikos par saimnieku bijis kalējs, vēl turējis pāris zeļļu. Vienu nakti kalējs ar zeļļiem zvejojis Džūkstes upītē. Sacēlies pērkoņa gaiss un viens zibens stars kā linte nācis taisni uz zemi, rudzu dubiņā iekšā. Vēlāk piegājuši dubiņu apskatīties un atraduši labi lielu graudu čupu nesadegušu; bet graudu čupai blakus krupi pilnīgi sagruzdējušu.

Piezīme. Šeit kā arī sekošā variantā, pūķis līdzinās Gausu - mātei. P. Š.