Pūķa saimnieka nāve.

3. Ramaņu Aleksandrs. Dien. Lap. 1887, nr. 255. LP, Vl, 109, 13.

Viens vīrs pircis Rīgā pūķi. Jautājuši Rīgas kungi, pūķi kastītē pārdodami, vai gribot, ka šam sirds kā naudas grīviņš bļodā lecot. Šis atbildējis, ka jā. Bagāts gan bijis, audzis arī labi; viņš citus piezobodams tik teicis: «Ko nu jūs arat, kad vagai gala nezināt?» bet tas jau -laba gala neņēmis, pats esot sev galu nosadarījies, un kad to zārkā likuši, tad zārks nemaz cieti nestāvējis, bijis ar klūgām cieši jāsagriež.