Pūķa saimnieka nāve.

6. H. Skujiņa Bilskas pag.

Vienam saimniekam bijis pūķis. Kad saimnieks uz nāves gultas gulējis, tad nevarējis nomirt un briesmīgi mocījies. Saimnieka tuvinieki nosprieduši, ka jābrauc pēc mācītāja, kas lai nosvēta mirēju, un nu arī atveduši mācītāju. Mācītājs mirēju pieņēmis pie svētā galda un nosvētījis. Bet tiklīdz svētīšana bijusi pabeigta, mirējam ar lielu troksni pārplīsis vēders un no viņa cēlušies tādi kā melni dūmi vai tvaiki, kas nejauki smirdējuši.