Velnu dzīves vietas.

3. No J. Lautenbacha krājuma.

Kad pasauli radot viens eņģelis pret Dievu cēlies, tad Dievs viņu no debesim nometis uz zemi; bet tikko no rokām bijis izmetis, tad vēl iedomājies, ka vajadzējis labāki pavisam nosist, un tādēļ laidis akrimus no pakaļas, lai tā varētu Velnu trāpīt un nogalināt, bet neesot izdevies, un tā tad akrimi no tā laika virs zemes radušies.