Velnu dzīves vietas.

5. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pagastā.

Agrāk, kad vēl pasaule tik ļauna nebijusi, velns staigājis apkārt, jo tam ellē dvēseļu trūcis. Viņš staigājis pa pasauli un visādi kārdinājis cilvēkus. Tagad velns vairs nestaigājot pa pasauli, jo cilvēki esot daudz ļaunāki palikuši un velnam ellē to nekad vairs netrūkstot.