Velnu dzīves vietas.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

     Vecos laikos Aumesteŗu pagastā bijis ezers, ko saukuši par Dūņu ezeru. Dūņu ezerā dzīvojis vels. Bieži viens velns pastaigājies pa Dūņu ezera virsu. Velns bijis smalks kungs, rokā kūja, melni svārki mugurā un galvā melns spīdīgs cilindrs. Pie katras rokas velnam pa smalkai melnai dāmai. Dūņu ezera velnam braukuši arī ciemiņi, spīdīgās karītēs, un tādi melni kungi vien. Bijušas braucēju starpā arī melnas dāmas. Laikam ezera dibenā ticis arī ballēts, jo ezers tad bijis nemierīgs. Visu nakti tas krācis un sviedis uz  krastmalas smagus viļņus. Īsi pēc pusnakts sabraukušie ciemiņi atkal karītēs aizbraukuši no ezera uz nezināmu vietu.