Velnu dzīves vietas.

13. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Dūņu ezerā, Aumeisteŗu pagastā, dzīvojis velns. Pa pusnaktim un dienvidu laiku velns pastaigājies pa ezera virsu. Viņš bijis smalks, melns kungs un rokā tam bijusi spīdīga kūja. Visi jau viņu tūliņ pazinuši no spīdīgās kūjas vien.