Velna dzīves vietas.

14. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 155, 11, 7.

Viens saimnieks, caur Slokas silu braukdams, saticis uz Ķiļu upes tilta melnu kungu. Tas lūdzies lai pavedot. Labi. Braucot kungs sācis stāstīt, ka viņam esot divi brāļi: viens dzīvojot Kranciemā, otrs tur, kur vistu pēda uz akmens; bet šis pats mītot Ķiļu upē un daudzi jau viņu tur apmeklējuši: Ķiļu upē noslīkuši. Nu braucējs nopratis, ka melnais kungs ir pats velns un sācis tēva reizi skaitīt: bet melnais neļāvis skaitīt un jaucies pulkā, saukdams: «Šā tā, šā tā!»

Beidzot tomēr izskaitījis un nu melnais par melnu muskuli izvēlies no ratiem. Ķiļu upīte tek caur Slokas silu kreisajā Ogres pusē.