Velna dzīves vietas.

19. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Reiz viena saimniece nesusi no istabas traukus ārā. Viņai aizķērusies kāja aiz malkas gabala, tā kā tā gandrīz pakritusi. Saimniece nu dusmīgi iesaukusies: «Ko tas velns te pa kājām dauzās?»

Te kāda balss atbildējusi: «Es vis tas neesmu, es jau sēdu uz krāsns. »

Saimniece gan apskatījusi visas malas, bet nevarējusi runātāju saredzēt. Nu viņa sapratusi, ka runātājs bijis pats nelabais.