Velnu dzīves vietas.

20. H. Skujiņa Aumeisteŗu pagastā.

Vecos laikos Laku mājas tuvumā (Aumeisteŗu pagastā) bijusi veca rija. Riju noplēsuši, bet rijas krāsni neviens nedrīkstējis noārdīt, jo tur dzīvojuši velni. Vecā krāsns stāvējusi ilgi, ilgi, kamēr beidzot iesēdusies zemē.

Reiz tur aris viens puisis un izaris vecās krāsns vietu. Otrā dienā ap pusdienas laiku pie vecās krāsns vietas atnākuši divi smalki melni kungi un palikuši stāvot.

«Tfu! jāiet prom. Puika sagāzis mūsu mājiņu.»

«Uz kurieni iesim?» prasījis otrs velns.

«Nu, iesim uz Velnu purvu!»

Abi velni aizgājuši uz Velna purvu (Aumeisteŗu pagastā) un tur arī dzīvojuši.