Velnu dzīves vietas.

24. V. Anisimenoka no A. Mača Lubānā. A. Aizsila krājums.

Otrā verstī no Lubānas muižas, aiz Ķieģeļcepļa atrodas biezs priežu dūksnājs. Tur vecos laikos ir noslīcis vācu lielkungs. Tas vedis naudu uz staciju, bet zirgi sabijušies un ieskrējuši dūksnājā, jo tur dzīvojis nelabais, kas zirgus nobiedējis. Vēl ilgi pēc tam varējis redzēt ilkss galus, bet klāt nevarējis piekļūt.