Velnu dzīves vietas.

29. L. Būcēns Talsos. P. Kundziņa krājumā.

Kas grib satikties ar nelabiem gariem vai ar pašu velnu, tam jāiet Zlēkas pagasta Ameļķīķu mājas pļavā. Tur caur pļavu tek upīte, ko sauc par Rieksti. No šīs upītes kreisajā pusē, apmēram simts soļu atstatumā, ir viens liels avots (14 pēdu caurmērā). Ja kāds grib tur satikties, tad tam jāiet trīs piektvakarus svilpot pie šī avota.

Pirmo priekšvakaru nelabais gars atsvilpjas ļoti tālu, otrā daudz tuvāk, un trešā viņš pienāk klāt un vaicā, ko vēlās.