Velni maina bērnus.

3. Līvesbērzes Brēķos stāstījusi 100 g. v. Līza Sermuliene, K. Pētersona «Latviešu māte ar bērnu. » LP, VII, I, 160, 2.

Laimes jeb zemes sievas pārmainot bērnus. Bet kādai sievai pārmainīts bērns. Augšbērns ļoti bļāvis, bet arī tas bērns to darījis, kas bijis apakš zemes. Te atnākusi zemes sieva (reiz teicēja sacīja: zemes māte) un teikusi : «Še, ņem tavu - tu manu nemaz nemīli, bet bļāvini vien!» Zemes cilvēki esot resnāki un lielāku galvu un mazu augumu.